ID Psykoterapi

2011-uge2-900x900ID betyder, at den terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. ID er baseret på, at vores livskvalitet forøges betragteligt i takt med, at vi genfinder og styrker kontakten til vores dybere identitet, som ligger bag vores personlighed. En vedvarende og mere dybtgående effekt af psykoterapi opnås, når vi bryder identifikationen med personlighedens modsætningsfyldte og evigt skiftende forestillinger om os selv, og i højere grad begynder at identificere os med vores dybere identitet. Udtrykket "ID" er desuden en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i denne sammenhæng kraftfuld og bevægelig.
Det er erfaringen indenfor ID-terapi, at terapien kan være meget mere effektiv i arbejdet med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis der arbejdes ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade sig begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg.

ID-terapi kan illustreres ved at det psykoterapeutiske arbejde udvikler sig gennem en spiral. Tanken er, at klienten i løbet af en terapeutisk udviklingsproces naturligt bevæger sig gennem forskellige lag eller dimensioner af psyken, og derigennem kommer tættere på sin dybere identitet.