Klangmassage

Klangmassage er en massageform, hvor jeg benytter klangskåle, som placeres på – og rundt om din krop, mens du ligger på en massagebriks. Skålene slås blidt an, hvorved lyd og vibrationer høres og forplanter sig i kroppen. Skålene er konstrueret således, at vibrationerne mere bevæger sig nedad og ind i kroppen, end ud i rummet, som ved almindelige syngeskåle. Du får et behageligt “klangbad” og opnår en koncentreret lydbehandling.

 

 

Fysisk kropsligt virker behandlingen afslappende ved, at vibrationerne påvirker cellerne og vandet i din krop. Lydene og vibrationerne skaber sandsynligvis balance i det autonome nervesystem, som bl.a. styrer vores vejrtrækning, puls m.m. Desuden påvirkes din hjertefrekvens gennem sænkning af hvilepulsen.

Psykisk og mentalt virker behandlingen mentalt aktiverende – f.eks. billedskabende. Ved behandlingen bevæger du dig fra betabølgeniveau til en overvægt af alfabølger eller dybere, ligesom der sker en afbalancering af højre-venstre hjernehalvdele og sammenkoblingen mellem disse.

Energetisk virker behandlingen på forbindelsen mellem krop og sjæl, på chakraerne, som er vores energicentre, og på hele auraens energifelt.